Saturday, July 31, 2021
You are here: Home

Kablosuz Kamera Sistemi

Kablosuz Kamera Sistemi

Kablosuz grnt aktar?m?nda kullan?lan rnmz 1 Verici (Kablosuz Grnt Aktaran) ve 1 Al?c?dan (Kablosuz Grnty alan) olu?maktad?r.

Kablosuz kamera sistemi : Gvenlik kameralar?n? 3 km mesafeye kadar grnt aktar?m? yapmak iin kullan?l?r. (Noktadan noktaya gren yerlerde)

Cihazlar biribirini grecek ?ekilde monte edilmelidir.

Cihazlar?n birbirine bakmas? yeterlidir (sadece ayn? yne do?ru bakarak yerle?tirmek grnt almam?z? sa?lar.)

Kablosuz kamera sistemi oklu kanal zelli?i : 8 kanal (Ayn? ortamda en fazla 8 adet set kullan?labilir)

Kablosuz kamera sistemi al??ma Frekans? : 2400 Mhz

Kablosuz kamera sistemi al??ma Voltaj? : 220 V AC

Kablosuz kamera sistemi al??ma S?cakl??? : -35C+80C

Kablosuz kamera sistemi Band geni?li?i : 20 mhz

Kablosuz kamera sistemi Video Giri?i : BNC Konnektr

Gl Sinyal Alma Hassasiyeti

Kablosuz kamera sistemi Gl Stabil Sinyal Verme zelli?i

Uzun vadeli istikrar ve yksek gvenilirlik,

D?k ar?za oran?

Montaj Aya?? : Sa?a, sola, yukar? ve ve a?a??ya dnebilir dire?e duvara veya tabana tak?labilir

Kablosuz kamera sistemi Cihaz?m?z zel kutu ierisinde olup su geirmez zellikdedir ve d?? ortam ?artlar?na uygundur

KABLOSUZ KAMERA S?STEM? UYGULAMA ALANLARI

  • Kasaba ve kylerin mobese sistemlerinde gvenlik kameralar?n?n grntsnn kablosuz olarak aktar?m? sa?lan?r

  • Fabrika ve retim tesislerinde kablosuz olarak grnt aktar?m?

  • Kablo ekmenin imkans?z oldu?u yerlerde al?c? ve verici noktalar birbirlerini grmesi halinde rahatl?kla kablosuz olarak grnt aktar?m? yap?labilir.

  • Kablosuz kamera sistemi Askeri alanlarda tel boyunu ve nizamiyeleri kablosuz olarak izleme sistemleri

  • Resmi Kurulu?lar

  • Belediyeler

  • Kablosuz kamera sistemi kullan?m alan? Hastaneler

Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image