Saturday, July 31, 2021
You are here: Home

Kablosuz Speed Dome Kamera Sistemi

Kablosuz Speed Dome Kamera Sistemi

• 4 km mesafeye kablosuz speed dome kamera görüntüsünü kablosuz olarak aktar?r

• Kamera taraf?ndan kullan?lan verici cihaz?n içinde hareket kontrolü  sa?layan (PTZ) RS485 data al?c? vard?r.

• Ortamdaki bütün kablosuz speed dome kamera hareket kontrolünü (PTZ) kablosuz olarak sa?lamak için kontrol klavyesinin ç?k???na sadece 1 adet NT-538D data verici ba?lamak yeterlidir

• Özel anten tasar?m? ile kolay montaj yap?labilir. (Noktasal olarak antenleri tutturmaya gerek kalmaz)

• Çal??ma Voltaj? : 220 V AC

• Kablosuz speed dome kamera Çal??ma Frekans? Video : 2400 Mhz

• Çal??ma Frekans? Data : 433 MHZ

• Kablosuz speed dome kamera Çoklu kanal say?s? : 8 kanal (Ayn? ortamda en fazla 8 adet set kullan?labilir)

• Video Giri?i : BNC Konnektör

• Band geni?li?i : 20 mhz

• Kablosuz speed dome kamera Çal??ma S?cakl??? : -35°C+80°C

• Çal??ma Oran? : %10 ~ 90% yo?unla?ma olmadan

• Güçlü Sinyal Alma Hassasiyeti

• Kablosuz speed dome kamera Güçlü Stabil Sinyal Verme Özelli?i

• Montaj Aya?? : Sa?a, sola, yukar? ve ve a?a??ya dönebilir dire?e duvara veya tabana tak?labilir

• Kablosuz speed dome kamera cihaz?m?z su geçirmez abs kutu içerisinde ve d?? ortam ?artlar?na uygundur.

 

KABLOSUZ SPEED DOME KAMERA S?STEM? UYGULAMA ALANLARI

 

• Kablosuz speed dome kamera Fabrika ve üretim tesislerinde kablosuz olarak görüntü aktar?m?

• Kasaba ve köylerin mobese sistemlerinde güvenlik kameralar?n?n görüntüsünün kablosuz olarak aktar?m? sa?lan?r

• Kablo çekmenin imkans?z  oldu?u yerlerde al?c? ve verici noktalar birbirlerini görmesi halinde rahatl?kla kablosuz olarak kablosuz speed dome kamera görüntü aktar?m? yap?labilir.

• Kablosuz speed dome kamera sistemi Askeri alanlarda tel boyunu ve nizamiyeleri kablosuz olarak izleme sistemleri

• Belediyeler

• Kablosuz speed dome kamera Resmi Kurulu?lar

• Kablosuz speed dome kamera sistemi kullan?m alan? Hastaneler

 


 


Header
Background Color
Text Color
Link Color
Bottom
Background Color
Text Color
Link Color
Background Image